NIEUWE DATA Jazzlab Class - Een Kwarteeuw Jazz

  • 03.11.2021 -
  • 03.18.2021 -
  • 03.25.2021 -

Door de recente ontwikkelingen omtrent het coronavirus zijn we genoodzaakt om alle activiteiten en evenementen te annuleren tot en met 19 april 2020. Jazzlab Class - Een Kwarteeuw Jazz wordt verplaatst naar volgend seizoen. De cursus gaat door op 11 - 18 - 25 maart 2021.

JazzLab bestaat 25 jaar en dat laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. In deze lessenreeks ontdekken we hoe de jazz van gedaante veranderde binnen deze tijdspanne. ‘Jazz is hot’ en niet alleen in België. Met zijn vele mengvormen wordt het weliswaar steeds moeilijker om het genre te definiëren. In welke mate is dit het gevolg van wat er de afgelopen 25 jaar gebeurde? En is dit oneindige zoeken niet per definitie eigen aan het genre? Van de acid jazz die de jaren ’80 en ’90 typeert tot Jef Neve en Melanie de Biasio – namen die de Belgische jazz een ongekende bekendheid bezorgen. Samen met Frederik Goossens nemen we in drie lessen de beste albums, muzikanten, stijlen en mengvormen van de afgelopen 25 jaar onder de loep.

Deze cursus is zowel geschikt als opstap naar de hedendaagse jazz als dat het een uitstekend vervolg biedt op onze eerdere introductie cursussen.

Lesgever: Frederik Goossens
Data: 11-18-25 maart 2021
Aanvang: 20u
Deelnameprijs: 35€